Rodo

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: jako Rozporz膮dzenie RODO) informuj臋, 偶e:

  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest adwokat Patrick Wilhelmsen prowadz膮cy kancelari臋 adwokack膮 z siedzib膮 w Warszawie (00-429), ul. Rozbrat 34/36 lok. 95, NIP: 113-271-96-97, tel +48 22 622 68 76, +48 22 629 74 40, email: adwokat@wilhelmsen.com.pl.
  2. Podstawa prawna i cel przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporz膮dzenia RODO, w celu wykonywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug adwokackich, w my艣l przepis贸w ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
  3. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest realizacja zada艅 okre艣lonych w art. 4 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
  4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi mog膮 by膰: s膮dy, organy w艂adzy pa艅stwowej i samorz膮dowej, strony i uczestnicy post臋powania, podmioty publiczne w zakresie realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, a na zasadach okre艣lonych w Rozporz膮dzeniu RODO, tak偶e podmioty z Pa艅stw spoza UE.
  5. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przechowywane s膮 przez okres niezb臋dny do realizacji us艂ug prawnych na rzecz osoby, kt贸rej dane s膮 przechowywane, nie d艂u偶ej ni偶 5 lat od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym zako艅czy艂a si臋 realizacja celu przetwarzania, w szczeg贸lno艣ci w kt贸rym dokonano ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia.
  6. Prawo dost臋pu. Osoba, kt贸rej dane osobowe s膮 przez Administratora przechowywane mo偶e 偶膮da膰 od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak偶e przenoszenia danych. Przys艂uguje jej r贸wnie偶 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ograniczenie lub wy艂膮czenie prawa do przetwarzania przez Administratora danych osobowych mo偶e skutkowa膰 niemo偶no艣ci膮 realizacji celu przetwarzania, a w szczeg贸lno艣ci uniemo偶liwi膰 realizacj臋 umowy o 艣wiadczenie us艂ug adwokackich.
  7. Kontakt z Administratorem mo偶liwy jest pod tel +48 22 622 68 76, +48 22 629 74 40, email: adwokat@wilhelmsen.com.pl albo poczt膮 tradycyjn膮 pod adresem: ul. Rozbrat 34/36, lok. 95, 00-429 Warszawa.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobom, kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01.

Kontakt i lokalizacja kancelarii