Prawo Karne

Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen podejmuje si臋 obrony podejrzanych i oskar偶onych w post臋powaniach karnych nadzorowanych albo prowadzonych przez prokuratury wszystkich szczebli, jak te偶 prowadzonych przez policj臋 oraz finansowe organy post臋powania przygotowawczego, za艣 na dalszym etapie post臋powania r贸wnie偶 przed s膮dami powszechnymi wszystkich instancji oraz S膮dem Najwy偶szym. Obrony interes贸w osoby podejrzanej lub podejrzanego podejmuj臋 si臋 ju偶 od wczesnych etap贸w post臋powania karnego, r贸wnie偶 bezpo艣rednio po zatrzymaniu.

Jako pe艂nomocnik podejmuje si臋 tak偶e reprezentacji os贸b pokrzywdzonych przest臋pstwem, oskar偶ycieli posi艂kowych, oskar偶ycieli prywatnych oraz oskar偶ycieli subsydiarnych, a tak偶e wyst臋puj臋 jako pe艂nomocnik 艣wiadka, je偶eli wymaga tego ochrona interes贸w 艣wiadka w tocz膮cym si臋 post臋powaniu.

Reprezentacja klient贸w w sprawach karnych 艣wiadczona jest w zakresie kompleksowym i obejmuje wszystkie przest臋pstwa stypizowane w kodeksie karnym, przy czym zasadniczy obszar praktyki skoncentrowany jest na przest臋pstwach tzw. bia艂ych ko艂nierzyk贸w (white- collar crime). Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen zajmuje si臋 mi臋dzy innymi obron膮 w sprawach dotycz膮cych przest臋pstw:

1)      przeciwko obrotowi gospodarczemu niegospodarno艣膰, 艂apownictwo gospodarcze, oszustwo kredytowe, wy艂udzenie odszkodowania, zmowy przetargowe, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli, faworyzowanie wierzycieli, pranie brudnych pieni臋dzy;

2)      przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w  fa艂szerstwo dokument贸w (tzw. fa艂sz materialny), po艣wiadczenie nieprawdy (tzw. fa艂sz intelektualny), po艣wiadczenie nieprawdy w fakturze, a tak偶e u偶ycie podrobionego albo sfa艂szowanego dokumentu;

3)      przeciwko ochronie informacji 

ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy s艂u偶bowej, nielegalne uzyskanie informacji;

4)      przeciwko wymiarowi sprawiedliwo艣ci  sk艂adanie fa艂szywych zezna艅, sk艂adanie fa艂szywego oskar偶enia, tworzenie fa艂szywych dowod贸w;

5)      przeciwko obrotowi pieni臋dzmi i papierami warto艣ciowymi  fa艂szowanie pieni臋dzy, innych 艣rodk贸w p艂atniczych i papier贸w warto艣ciowych;

6)      uregulowanych w pozakodeksowych przepisach karnych.

Kancelaria Adwokata Patricka Wilhelmsen ma do艣wiadczenie w prowadzeniu spraw karnych skarbowych w zakresie najcz臋艣ciej pope艂nianych przest臋pstw / wykrocze艅 skarbowych dotycz膮cych m.in.: (a)聽uchylania si臋 od opodatkowania; (b) podania nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracjach podatkowych; (c) uporczywego niewp艂acania podatk贸w w terminie; (d) wystawiania nierzetelnych faktur oraz pos艂ugiwania si臋 nimi; (e) niewp艂acenia przez p艂atnika pobranego podatku w terminie.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zale艣na 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl