Prawo w e-commerce

Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla podmiot贸w dokonuj膮cych sprzeda偶y swoich towar贸w i us艂ug w sieci w tzw. bran偶y e-commerce. Swoje us艂ugi kierujemy zar贸wno do podmiot贸w rozpoczynaj膮cych dopiero prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w Internecie, jak te偶 do podmiot贸w ju偶 istniej膮cych, kt贸rzy chc膮 zadba膰 o pe艂n膮 zgodno艣膰 prowadzonej dzia艂alno艣ci z przepisami prawa. 聽Prawo e-commerce to okre艣lenie obejmuj膮ce wszystkie najwa偶niejsze regulacje zwi膮zane ze oferowaniem towar贸w i us艂ug w Internecie, a dotycz膮ca takich kwestii jak m.in.: ochrona praw konsument贸w, w tym dope艂nienie wszelkich obowi膮zk贸w o charakterze informacyjnym, zgodno艣膰 z przepisami reguluj膮cymi zasady 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, reguluj膮cymi zasady organizacji loterii i konkurs贸w, zgodno艣膰 z zasadami uczciwej konkurencji, prawa autorskie oraz prawo w艂asno艣ci przemys艂owej (znaki towarowe), a tak偶e ochrona danych osobowych (RODO).

Nieprzestrzeganie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z wy偶ej wskazanych przepis贸w niejednokrotnie wi膮偶e si臋 z dolegliwymi dla przedsi臋biorc贸w konsekwencjami, w tym karami o charakterze administracyjnym, konieczno艣ci膮 zap艂aty odszkodowania, a niekiedy tak偶e sankcj膮 karn膮. W przypadku sporu z konsumentem, to na przedsi臋biorcy ci膮偶y ci臋偶ar udowodnienia, i偶 pouczy艂 on konsumenta o przys艂uguj膮cych mu prawach, a ewentualne braki w pouczeniach wywo艂a膰 mog膮 negatywne skutki dla przedsi臋biorcy.聽

Niew艂a艣ciwy regulamin mo偶e by膰 narz膮dzeniem wykorzystywanym przez konkurencj臋 lub coraz to bardziej 艣wiadomych konsument贸w. Wychodz膮c naprzeciw temu, aby zapewni膰 pe艂n膮 zgodno艣膰 dzia艂alno艣ci naszych Klient贸w z przepisami prawa w tym dynamicznie rozwijaj膮cym si臋 obszarze, Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen w Warszawie i Piasecznie oferuje swoim klient贸w nast臋puj膮ce us艂ugi:

Regulamin Sklepu Internetowego i Polityka Prywatno艣ci:

Oferujemy pomoc w tworzeniu wymaganych prawem dokument贸w zwi膮zanych z prowadzeniem sklepu internetowego oraz ka偶dej innej dzia艂alno艣ci us艂ugowej w Internecie. Pomo偶emy w sporz膮dzeniu polityki prywatno艣ci oraz regulaminu sklepu internetowego zawieraj膮cego wszystkie wymagane prawem pouczenia oraz informacje dla konsument贸w. Wyja艣nimy w jakich przypadkach Klient jest uprawniony do odst膮pienia od umowy, a w jakich sytuacjach uprawnienie do b臋dzie wy艂膮czone, kto ponosi koszty zwrotu towaru, jaka jest odpowiedzialno艣膰 spedytora oraz w jaki spos贸b przedsi臋biorca mo偶e broni膰 swoich racji w sporze z konsumentem.

Tworzenia regulaminu sklepu internetowego oraz polityki prywatno艣ci.

Tworzenia regulaminu 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

Oceny prawnej zawarto艣ci strony internetowej istniej膮cego sklepu internetowego, w tym oceny zgodno艣ci z przepisami regulamin贸w i polityk prywatno艣ci.

Opracowywania procedur reklamacyjnych towar贸w i us艂ug

Reklamacje i Ochrona Konsument贸w:

Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne w sprawach zwi膮zanych odpowiedzialno艣ci膮 z tytu艂u r臋kojmi za wady, gwarancji oraz odpowiedzialno艣ci kontraktowej na zasadach og贸lnych kodeksu cywilnego. Oferujemy us艂ugi w nast臋puj膮cym zakresie:

Reprezentacja przedsi臋biorc贸w w sprawach dotycz膮cych naruszenia zbiorowych interes贸w konsument贸w.

Reprezentacja przedsi臋biorc贸w przy rozpatrywaniu reklamacji towar贸w i us艂ug zg艂oszonych przez nabywc贸w. Istnieje mo偶liwo艣膰 sta艂ej wsp贸艂pracy m.in. w ramach obs艂ugi spraw reklamacyjnych.

Przygotowywanie dokumentacji oraz warunk贸w um贸w zwi膮zanych ze sprzeda偶膮 towar贸w i us艂ug w Internecie.

Ocena dokumentacji przedsi臋biorcy pod k膮tem istnienia klauzul niedozwolonych (abuzywnych) oraz prowadzenie spraw o uznanie danego postanowienia za niewi膮偶膮ce.

Reprezentacja przed Powiatowym Rzecznikiem Konsument贸w w sprawach o udzielenie wyja艣nie艅 lub informacji w zwi膮zku z wyst膮pieniem rzecznika.

Reprezentacja konsument贸w w post臋powaniu reklamacyjnym przed Sprzedawc膮 / Us艂ugodawc膮.

Prawo w reklamie (e-marketing) oraz doradztwo w zakresie zgodno艣ci reklamy z zasadami uczciwych praktyk rynkowych oraz uczciwej konkurencji.

Ochrona Danych Osobowych:

Dla przedsi臋biorc贸w oferuj膮cych swoje us艂ugi w Internecie, oferujemy mo偶liwo艣膰 przygotowania kompletnej dokumentacji RODO, w tym polityki bezpiecze艅stwa, a tak偶e doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych os贸b fizycznych korzystaj膮cych z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮. Sporz膮dzamy tak偶e opinie prawne oraz wykonujemy analizy prawne prowadzonej w Internecie dzia艂alno艣ci gospodarczej pod k膮tem zgodno艣ci z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Domeny internetowe:

Przygotowywania um贸w sprzeda偶y praw do domeny internetowej.

Reprezentacja abonenta Domeny przed NASK.

Reprezentacja w sprawach o naruszenia praw do domeny przed s膮dem polubownym ds. domen internetowych.

Prowadzenie spraw o naruszenie zasad uczciwej konkurencji przed s膮dami powszechnymi.

Opracowywanie strategii post臋powania w przypadku naruszenia praw do domeny internetowej.

Przygotowywanie list贸w ostrzegawczych oraz wezwa艅.

Znaki towarowe i prawa autorskie:

Kancelaria 艣wiadczy us艂ugi w nast臋puj膮cych obszarach z zakresu znak贸w towarowych i praw autorskich:

Rejestracja znak贸w towarowych (znaku graficznego, znaku s艂ownego albo znaku s艂owno鈥揼raficznego).

Prowadzenie spraw zwi膮zanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego.

Ocena zgodno艣ci znaku towarowego: s艂ownego, graficznego, s艂owno-graficznego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego.

Przygotowywanie um贸w dotycz膮cych przeniesienia autorskich praw maj膮tkowych. oraz udzielenia licencji.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

Udzielamy pomocy prawnej przedsi臋biorcom, kt贸rych prawa zosta艂y naruszone przez nieuczciw膮 konkurencj臋. Nasze wsparcie obejmuje reprezentacj臋 we wszelkich sprawach zwi膮zanych z naruszeniem prawa przedsi臋biorcy do nienaruszalno艣ci nazwy lub jakiegokolwiek innego oznaczenia przedsi臋biorcy (np. logotypu), wprowadzaj膮cego w b艂膮d oznaczenia towaru lub us艂ugi, na艣ladownictwo produkt贸w, a tak偶e w sprawach zwi膮zanych z naruszeniem d贸br osobistych przedsi臋biorcy (osoby fizycznej oraz sp贸艂ki), w tym przez nieuczciw膮 reklam臋

Specyfik膮 bran偶y IT oraz us艂ug oferowanych w Internecie jest ich niegraniczony zasi臋g. Dlatego te偶 Kancelaria Adwokacka adwokata Patricka Wilhelmsen oferuje zdalne 艣wiadczenie us艂ug adwokackich na rzecz przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych swoj膮 dzia艂alno艣膰 nie tylko w Piasecznie, czy w Warszawie.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zale艣na 20, 05-502 Piaseczno

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl